Artykuły » » Porady

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

autoflesz

Jaki dobra? olej do Volkswagena 1.9 TDI - listy Czytelników

Krzysztof Golec | 2007-12-03 19:27


Cieszy nas spora ilo?? maili dot. spraw technicznych. Odpowiadamy na nie z my?l?, i? mog? zainteresowa? wi?ksze grono naszych Czytelników. Piszcie o swoich problemach z samochodami, my odpowiemy lub poprosimy o porady ekspertów. Niestety, na anonimy nie odpowiadamy. Je?li autor nie ?yczy sobie podawania danych osobowych, wystarczy poda? tak? informacj? redakcji.

Jaki dobra? olej do Volkswagena 1.9 TDI - listy Czytelników

fot. redakcja autoflesz.pl

Przeczyta?em wszystko co mo?liwe na temat olejów do VW Passat B4 TDI i totalnie "zg?upia?em". Mam od 2000 r. "paska'' tzw. przj?ciówk? kombi z 1996r. Pan mechanik zaleci? mi stosowanie Shel Helix Diesel Plus 10W40 (jest to pó?syntetyk) i na takim je?d?? do dzisiaj (przebieg 315 tys. ma kopa i nie dymi). Poniewa? to ju? mój kolejny diesel wiem, ?e wymiana oleju procentuje niezawodno?ci? silnika. W "pasku" wymieniam go co 7.5 tys. (silnik 1Z - wtrysk bezpo?redni) - wiem ?e mog? dobi? do 15 tys. Przypadkowo musia?em zmieni? mechanika i ten mi mówi, ?e je?d?? na z?ym oleju - powinienem na Shel Helix Diesel 5W40 zgodny z VW 505.01 (specjalne smarowanie pompowtryskiwaczy) i tu zaczynaj? si? schody bo to syntetyk. Boj? si?, ?e jak przy tym przebiegu przejd? na syntetyk to rozwal? silnik. Wszystko co proponuj? zgodne z VW 505.01 to syntetyki lub niewiadomo co bo z opisu nie wynika. S?dz?, ?e powinien by? to pó?syntetyk zgodny z VW i w klasie lepko?ci 5 lub 10W - ale gdzie jest taki olej??

Poniewa? Wasz artyku? i wypowiedzi eksperów wydaj? mi si? najbardziej kompetentne, prosz? o pomoc - na jakim oleju mam je?dzi? ? Prosz? poda? je?eli to mo?liwe konkretn? nazw? i oznaczenie. Wymiana auta wykluczona siedz? pod kredytem mieszkaniowym. A mo?e nic nie zmienia??

Z powa?aniem i z nadziej? na odpowied? - Marek Szwarc

Dzi?kujemy za list. Temat dotyczy wi?kszej liczby Czytelników i w?a?cicieli Passatów (a tak?e Audi i innych modeli Volkswagena), dlatego odpowiadamy w redakcyjnej poczcie.

Ten model Passata mia? trzy rodzaje silników: AAZ 75 KM, 1Z 90KM i w ostatnim roku modelowym (1997) AFN 110 KM (pompowtryskiwacze PD).

Z tego co nasz Czytelnik podaje motor 1.9 TDI jest w dobrej kondycji i nie nakr?ci? nadto kilometrów. Nie ma tu jednak pompowtryskiwaczy typu EUI (Electronic Unit Injectors) ani PD (Pumpe-Duse), tylko wysokoci?nieniowa pompa wtryskowa Boscha.

Dlatego zalecamy:

  • sprawdzi? dok?adna charakterystyk? lepko?ciowo-jakosciow? podan? przez producenta silnika,
  • przestudiowa? najcz??ciej zalecane przez serwisy oleje silnikowe: Shell/Castrol/Mobil, jak równie? Texaco czy Aral,
  • dokona? wyboru jak ni?ej

Castrol, a mo?e Shell lub inny olej spe?niaj?cy klasyfikacj? lepko?ciowo-jako?ciow? producenta?

W przypadku Castrola - zalecany jest Magnatec Diesel SAE 5W-40 ACEA A3/B3/B5, C3, ale dobrym ?rodkiem smarnym b?dzie tak?e pó?syntetyk SAE 10W-40 ACEA B3/A3, VW 505.00 i MB 229.1.

Gdyby by?y pompowtryskiwacze (jak w modelu AFN 110 KM), to warto poszuka? specjalnego oleju CASTROL SLX Professional SAE 5W-40 VW 505.01 - ?rodek smarny specjalnie stworzony dla silników Diesla i TD z pompowtryskiwaczami (niestety jest do?? drogi ok. 55 z?/opakowanie). Mo?e by? tak?e stosowany do silników wyposa?onych w tradycyjne pompy wtryskowe (rotacyjne, rz?dowe) i wtryskiwacze ASV 90 (1.9 TDI 90 KM).

Zastosowanie Shella, jak i innego markowego oleju, nale?y rozpatrywa? z uwzgl?dnieniem stylu jazdy, obci??enia silnika i korzystania z urz?dze? zewn?trznych (klimatyzacja, turbospr??arka, intercooler) i wspomnianych wcze?niej elementów wtrysku bezpo?redniego. Je?li jazda nie rozpoczyna si? rolowaniem asfaltu pod ?wiat?ami zalecamy Shell Helix Diesel plus SAE 10W-40. Przy ostrej je?dzie i du?ym obci??eniu: Shell Helix Diesel Ultra SAE 5W-40 ACEA B3/B4.

Mobil - dwa rozwi?zania

Przypadek pierwszy: Mobil Super S SAE 10W-40 ACEA A2/B2 oraz A3/B3. Mo?e by? stosowany w temperaturze -30 do +230 st. C (indeks lepko?ci 157).

Przypadek drugi: Mobil Synt S Specjal V SAE 5W-40 z dedykowan? norm? VW 505.01 i Ford WSS-M2C917-A (indeks lepko?ci 156, temperatura p?yni?cia minus 51 do +239 st. Celsjusza).

Mobil Synt S Special V to markowy syntetyk. Zosta? specjalnie zestawiony dla potrzeb wysoko obci??onych silników wysokopr??nych koncernu VW, które wyposa?one zosta?y w system zasilania oparty na pompowtryskiwaczach TDI, jak równie? EUI (Electronic Unit Injectors).

Jest to zatem olej, który mo?e z powodzeniem by? stosowany do wszystkich silników pojazdów wymagaj?cych olejów opisanych norm? VW 505.01 lub Ford WSS-M2C917-A. Mo?e by? tak?e stosowany w pozosta?ych silnikach, do których zalecane jest stosowanie olejów klasy lepko?ciowej SAE 5W-40 spe?niaj?cych wymagania klasyfikacji ACEA B3/A3 lub API CF/SJ.

VW - aprobaty producenta

Tu mamy najwi?cej niejasno?ci, dlatego wyja?niamy:

  • 500.00 dla silników niewysilonych,
  • 501.01 dla silników benzynowych i wysokopr??nych z wtryskiem (wymagaj? najcz??ciej baz mineralnych)
  • 505.00 dla silników Diesla z turbodo?adowaniem,
  • 505.01 dla silników Diesla z uk?adem pompowtryskiwaczy,
  • 502.00 dla silników benzynowych o podwy?szonych osi?gach,
  • 503.00/506.00/506.01 do silników benzynowych i Diesla (z i bez uk?adu pompowtryskiwaczy PD), równie? z wyd?u?onym interwa?em wymiany oleju "longlife", dla samochodów po 2000 r.
  • 507.00 to najnowsza norma VW dla olejów "longlife" i mo?e by? u?ywana tam, gdzie zalecana jest norma 506.00 / 506.01/ 503.00 np. Castrol Edge SAE 5W-30 (uwaga ta nie dotyczy silników wysokopr??nych R5 i V10)

Cho? ostateczna decyzja nale?y do autora listu, zaleca?bym jednak olej pó?syntetyczny SAE 10W-40 i cz?st? jego wymian?, nawet co 7,5 tys. km. Przy takim szacunku i rygorystycznym podejsciu do techniki Volkswagena, motor ten powinien jeszcze d?uuugo popracowa?.

Od redakcji: pytanie dość trudne, dlatego odpowiedź dość długa. Nie dziwi nas zatem, że mechanicy mają problemy z wyborem najlepszego oleju silnikowego. Ale nie popadajmy w techniczną obstrukcję, w większości serwisów, nawet tych autoryzowanych zalewaja silniki olejami... No właśnie. Z reguły są to markowe środki importera, z kórym podpisano umowę. Należy zatem spytać, czy jest możliwość zalania silnika własnym specyfikiem. W dobrych ASO, zezwolą na taką zachciankę klienta, w końcu liczy się lepkość, klasa jakości i dopuszczenie (norma) producenta. (więcej: Wokół EURO 4 - najnowsze normy jakościowe ACEA olejów silnikowych)

I co najważniejsze, oleje w tej samej klasie powinny być sobie równe, ale czy tak jest w istocie, prosimy sobie odpowiedzieć w ramach czasu wolnego. Chętnie podyskutujemy na takie tematy.


W galerii:

W galerii

...przejdź do galerii